Tenk på dette før du skal reise med hunden din til utlandet

Når du skal reise med hunden til utlandet så er det alltid en rekke lover og regler som det er viktig å forholde seg. Hvis ikke hunden har fått de nødvendige behandlinger og vaksiner, så kan det gi store problemer enten ved innreisen til et annet land eller når dere kommer tilbake til Norge. Og selv en tur over grensen til Sverige med hunden er ikke noe man «bare» gjør. Selv på denne korte turen er det flere regler som må overholdes hvis ikke hunden skal ende opp i karantene. (les litt om lover og regler for reise med hund her)

Regler til Sverige

Overordnet er det et par regler når du skal ha hunden med til Sverige. Disse er:

– Hunden må være id-merket med microchip.

– Den skal ha kjæledyrpass.

I tillegg skal alle hunder ha blitt behandlet mot revens dvergbendelorm innenfor 24 – 120 timer før dere kommer tilbake til Norge. Selve bendelormen er ikke farlig for dyrene, men den kan smitte til mennesker og kan forårsake alvorlig sykdom hos oss. Revens dvergbendelorm er en parasitt som har blitt påvist i Sverige. Første gang dette skjedde var i desember 2010 og derfor tar de norske myndigheter ingen sjanser. Den har også blitt påvist på Svalbard, men aldri på fastlandet i Norge. Siden den kan smitte ved direkte kontakt med hunden er det nødvendig med disse forholdsregler. Mennesker som blir smittet kan i verste fall utvikle en svært alvorlig og i noen tilfeller dødelig sykdom. For å hindre at parasitten spres til Norge, er det et krav at alle hunder som har vært i Sverige skal behandles.

Reise med hunden i andre land

Om dere skal reise med hunden innenfor EU/EØS-området gjelder det litt andre regler. Her kan hunden behandles to ganger med minimum én og maksimum 28 dagers mellomrom før avreise. I tillegg må hunden ha en ny behandling så snart dere har kommet hjem til Norge igjen. Behandlingen må også bekreftes i hundens kjæledyrpass av en veterinær. Det finnes noen få unntak for reglene. Om dere reiser med hunden direkte fra et land hvor revens dvergbendelorm ikke finnes, så trenger hunden ikke å bli behandlet. Dette gjelder Storbritannia, Irland, Finland og Malta. Det er mange regler innen EU og en oversikt kan finnes på hjemmesidene til Europakommisjonen.

Når dere skal passere grensen så kan dere enten gå på grønt eller rødt. Har hunden vært hos veterinær og dere har all den nødvendige dokumentasjon, da kan dere gå på grønt. I alle andre tilfeller må dere gå på rødt. Mattilsynet tar stikkprøvekontroller med jevne mellomrom på grensene sammen med Tollvesenet. Det er derfor viktig å overholde reglene da det kan bli dyrt om dere blir stoppet i en kontroll og papirene ikke er i orden. I slike tilfeller hvor behandlingen ikke er i orden, vil hunden bli isolert på deres regning inntil hunden har fått behandling og det har gått 24 timer.

Mattilsynet anbefaler også å behandle en ekstra gang etter hjemkomst til Norge, dersom hunden har vært ute i skog og mark i løpet av de 120 timene som kan gå fra behandling gis til grensepassering. Regelverket er dessverre upraktisk og kostbart for dere som eier en hund, men siden denne parasitt er farlig for mennesker blir det ikke tatt noen sjanser. Les veilederen hos mattilsynet.

Det er også viktig at du tar godt vare på hunden din når du er på tur, ha ordentlig med plass og lufting. Har du en gammel bil er det bedre å ta opp et billig billån og kjøpe en ny med alle fasiliteter!