KLIK trening er effektivt og morsomt for hunden din

Effektiv KLIK trening av hund

Når du har fått deg hund, så er det kanskje mange spørsmål som dukker opp når det gjelder trening av hunden. Det finnes en rekke kompetanser som er nyttige for deg og hunden, om du ønsker å ha god kontroll på den og samtidig kanskje bruke den i konkurranser. Systemet kalles KLIK trening og består av fire ulike basis kompetanser i den såkalte KLIK-treningen.

KLIK

KLIK trening står for kontakt, lek, initiativ og kontroll. Dette er de fire punktene som er de viktigste når det gjelder hundetrening (treningsutstyr kan du se på Gorilla Sports). Når det gjelder kontakt, så er det viktig at hunden selv velger kontakten fordi det er motivert for et samarbeide. Motivasjonen ligger i de belønninger hunden kan oppnå og ikke fordi den er redd for å bli straffet. En fin måte å styrke kontakten med hunden er å belønne den hver gang den selv velger kontakten og ikke omgivelsene.

Lek er også med på å bygge relasjoner mellom eier og hund og samtidig er lek en fin måte å belønne hunden på når dere trener. Ikke alle hunder har lært å leke som små, men alle kan lære det og de setter pris på leken uansett alder. Blant gode leker finner vi trekkeleken, dead-alive og retur til avsender. Med trekkeleken er det viktig å være med på å leke, men det er hunden som skal søke mennesket med leken. Dere kan trekke med det meste og når det gjelder retur til avsender er det også mange muligheter.

Initiativ

Et av punktene i KLIK trening er initiativ. Dette er en helt sentral kompetanse hos en hund. Det skal forstås på den måten at med KLIK treningen ønsker vi en hund som er en aktiv deltaker i sin egen læreprosess. Målet er en hund som vet den får en belønning ved å prøve å prøve å løse den oppgaven den får under treningen. Hunden blir belønnet for å ta initiativ under treningen, enten den er kreativ når den løser en oppgave eller spontan.

Kontroll under trening med hund

Kontroll er kanskje den viktigste delen av KLIK treningen. Mange har kanskje den oppfattelse at fordi treningen går ut på å være positiv, så er alt tillatt. Men det er langt fra tilfelle.

Med KLIK trening jobbes det med tre typer kontroll: Belønningskontroll, selvkontroll og muskelkontroll. Belønningskontrollen går ut på å lære hunden at den ikke selv kan ta en belønning, men den kan få en belønning gjennom sin atferd. Trening med øvelser hvor man frister hunden og gir den belønning for å velge bort fristelsen, gir veldig bra resultater. Selvkontroll er litt av det samme som med belønningskontroll. Her vil hunden lære å utvise en behersket og rolig atferd og når den gjør det, vil den bli belønnet (Les mere om belønning og atferd her)

Den siste delen av kontrolltreningen, gjelder muskelkontroll. Her handler det om å trene hunden opp til å få noen motoriske ferdigheter slik at den enklere kan utføre de øvelsene som vi trener hunden til. Dette er også med på å gi hunden mer bevissthet om sin egen kropp og i den sammenheng er spesielt bakparten viktig.